آخرین مطالب :
pic

رسالت زندگیتو پیدا کن

سلام دوست قدرتمندم به خانواده‌ی آگاه شو خوش اومدی اینکه داری این متن رو میخونی اتفاقی نیست!چون اعتقاد من اینه هیچ اتفاق این دنیا اتفاقی نیست!

و‌من ایمان دارم...

ادامه
pic

پیدا کردن مسیر زندگی

سلام دوست من 

به خانواده ی آگاه شو خوش اومدی 

وقتی خیلی بچه بودم همیشه فکر می کردم تقدیر من از قبل نوشته شده و من چاره ای جز پذیرش ندارم احساس می کردم تقدیر من اینه که...

ادامه